Projekt Demencja

Zapis na badania, dotyczące procesu zdrowego starzenia się i ryzyka choroby Alzheimera, prowadzony jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Badanie jest częścią grantu “Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ogólnym celem prowadzonego projektu jest dogłębne zrozumienie relacji pomiędzy genotypem (w zakresie wybranych wariantów genów), aktywnością mózgu i sygnałami EEG (elektroencefalografia) oraz fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny) uzyskiwanymi poprzez standardowe badania. Planujemy badać procesy uwagi, kontroli poznawczej i pamięci.

Po wypełnieniu kwestionariusza rejestracyjnego otrzymają Państwo informację dotyczącą tego, czy wynik jest zgodny z profilem poszukiwanych przez nas osób oraz listę dostępnych terminów wykonania pierwszego badania (badania genetyczne z wypełnieniem kwestionariuszy psychologicznych). Po uzyskaniu wyników badań genetycznych z pierwszej części badania, część osób zostanie zaproszona do następnych części badania tj.

(1) Badania krwi (Przychodnia CenterMed, ul. Mochnackiego 10 w Warszawie, 5 minut spacerem od IBD PAN). W pełni opłacona wizyta w przychodni, gdzie zostanie pobrana krew do badań (morfologia krwi, lipidogram, badanie w kierunku wirusa HSV-1 oraz pobrane próbki krwi do oznaczenia wybranych miRNA)

(2) Badanie EEG (IBD PAN, ul. Pasteura 3 w Warszawie). Nieinwazyjne badanie EEG (elektroencefalografia).

(3) Badanie fMRI (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach). Nieinwazyjne badanie fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny).

Po założeniu czepka EEG lub po umieszczeniu w skanerze MRI Państwa zadaniem będzie rozwiązywanie prostych zadań wyświetlanych na ekranie komputera i badających uwagę oraz pamięć. Wszystkie osoby, które wezmą udział w kolejnych etapach projektu otrzymają symboliczne wynagrodzenie w wysokości 100 zł (w gotówce).

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg badań:

mgr Patrycja Dzianok i  dr hab. Ewa Kublik

oraz wykwalifikowany personel zajmujący się badaniami fMRI w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach a także profesjonalny personel przychodni CenterMed

Pytania i odpowiedzi:

Zapis na badania prowadzony jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Badanie jest częścią grantu "Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ogólnym celem prowadzonego projektu jest dogłębne zrozumienie relacji pomiędzy genotypem (w zakresie wybranych wariantów genów), aktywnością mózgu i sygnałami EEG/fMRI uzyskiwanymi poprzez standardowe badania. Planujemy badać procesy uwagi, kontroli poznawczej i pamięci.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas wypełniania kwestionariusza badań jest Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl.

 1. Dane osobowe zawarte w tym formularzu są zbierane i będą przetwarzane w celu rekrutacji osób do przeprowadzenia badania naukowego przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit. a oraz art.9 ust.2 lit. a,j ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w badaniu.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: upoważnionym pracownikom Instytutu uczestniczącym w badaniu oraz podmiotom współuczestniczącym w prowadzonym badaniu naukowym tj. Światowemu Centrum Słuchu w Kajetanach.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. Państwem Trzecim określane jest państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji albo do czasu wycofania zgody. Podczas wypełniania świadomej zgody na badanie zostanie Pani/Pan poproszony o zgodę na przechowywanie danych kontaktowych w celu zaproszenia Państwa na badania w przyszłości.
 6. Przysługuje Pani/Panu: Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli będzie miało zastosowanie), a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  (jeśli będzie miało zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych (jeśli to będzie technicznie możliwe). Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

Podstawowe kryteria dla osób badanych:

 • Osoby całkowicie zdrowe w dniu badania tj. bez objawów przeziębienia i grypy mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem (COVID-19). 
 • Płeć: kobiety i mężczyźni.
 • Wiek: od 50 do 60 lat.
 • Ręczność: osoby praworęczne.
 • Ogólny dobry stan zdrowia.
 • Badania będą odbywały się w Warszawie i w Kajetanach k. Warszawy. Osoba, która zgłasza się do badania powinna mieszkać w Warszawie lub okolicach lub mieć możliwość przyjechania na wszystkie spotkania (w przypadku osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów).
 • Osoby, które nie mogą wziąć udział w badaniu to: osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej, osoby pozbawione wolności.

 

W badaniu NIE MOGĄ ponadto wziąć udział osoby, których dotyczy choć jeden z poniższych punktów:

 • Wszczepiony rozrusznik serca.
 • Wszczepione neurostymulatory.
 • Wszczepiony implant ślimakowy.
 • Klipsy naczyniowe po operacjach tętniaków mózgu.
 • Wszczepione zastawki serca.
 • Obecność w ciele metalicznych ciał obcych (np. opiłki żelaza w obrębie oczodołów).
 • Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce (np. aparat stały ortodontyczny).
 • Pompa insulinowa.
 • Stenty w naczyniach wieńcowych.
 • Klipsy hemostatyczne.
 • Implanty ortopedyczne, sztuczne stawy, śruby, stabilizatory.
 • Implanty soczewek.
 • Klaustrofobia.
 • Antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna.
 • Leworęczność lub oburęczność.
 • Ciąża.
 • Choroby przewlekłe takie jak: padaczka, przewlekłe i powracające bóle głowy, przewlekłe zaburzenia snu i inne choroby natury neurologicznej oraz choroby skóry i alergie skórne, szczególnie jeśli choroba rozwija się na skórze głowy (np. łuszczyca).
 • Zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, neurorozwojowe.
 • Uraz głowy.
 • Przyjmowanie na stałe niektórych leków, w szczególności leków wpływających na funkcjonowanie układu nerwowego, których nie można odstawić na kilka dni.
 • Nadużywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.

Wszyscy uczestnicy:

 • Przyczyniają się Państwo do rozwoju polskiej nauki i do lepszego zrozumienia relacji pomiędzy genotypem a aktywnością mózgu, szczególnie w kontekście zdrowego starzenia się.
 • Darmowe badanie genetyczne z panelu wybranych genów związanych z ryzykiem rozwoju późnej choroby Alzheimera*.
 • Indywidualny dokument informujący o wynikach badań psychologicznych (po wyrażeniu zgody na ich odbiór).

 

Uczestnicy zaproszeni do kolejnych etapów projektu:

 • Symboliczna dieta w wysokości 100 zł (wypłacana w gotówce po ostatnim spotkaniu).
 • Darmowe badania krwi (morfologia, lipidogram, badanie w kierunku wirusa HSV-1)*.
 • Płytę CD z obrazem własnego mózgu, darmowym oprogramowaniem do odtworzenia plików i instrukcją*.

 

* Wszystkie wyniki przekazywane po wyrażeniu zgody (osoba badana sama decyduje, czy chce otrzymać wyniki badań).

Podczas pierwszego spotkania odbędzie się sesja wypełniania testów i kwestionariuszy psychologicznych oraz pobrana zostanie próbka do badania genetycznego. Etap ten prowadzony jest w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN (ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa).

Badanie genetyczne polega na samodzielnym pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka i jest całkowicie nieinwazyjne oraz bezbolesne. Próbka jest specjalnie chroniona i zostaje oznaczona unikatowym kodem kreskowym, który będzie powiązany jedynie z kodem badanego dostępnym jedynie dla osoby prowadzącej badanie. Imię i nazwisko umieszczone na świadomej zgodzie będzie powiązane jedynie z kodem badanego. Wszystkie wyniki ankiet i badań będą pseudonimizowane, podpisane jedynie wygenerowanym kodem badanego.

Wymaz z wewnętrznej części policzka posłuży do genotypowania i wydzielenia DNA. Z DNA będziemy mogli odczytać, które warianty wybranych genów posiadają Państwo w swoim genotypie, nie badamy więc wszystkich cech genetycznych, a jedynie wybrane miejsca w DNA. Podczas podpisywania świadomej zgody na badanie mogą się Państwo zgodzić na poinformowane o wynikach badań.

Osoby zaproszone do kolejnego etapu projektu zostaną zaproszone na w pełni opłaconą wizytę w Przychodni CenterMed (ul. Mochnackiego 10 w Warszawie, 5 minut spacerem od IBD PAN), gdzie zostanie pobrana krew do badań (morfologia krwi, lipidogram, badanie w kierunku wirusa HSV-1 oraz pobrane próbki krwi do oznaczenia wybranych miRNA). Badania będzie prowadził wykwalifikowany i niezwykle przyjazny zespół pielęgniarski. Samo pobranie krwi trwa kilkadziesiąt sekund.

 • Badanie EEG wykonywane jest w pozycji siedzącej w wyciszonym i przyjaznym pokoju do badań.
 • Na głowę badanego nakładany jest czepek z 128 elektrodami monitorującymi aktywność mózgu.
 • Elektrody zostają pokryte żelem poprawiającym kontakt między skóra a elektrodą.
 • Przygotowanie badanego do badania właściwego trwa od 30-60 minut. Badanie właściwe (rozwiązywanie testów komputerowych) trwa około 20-30 minut.
 • Badanie EEG jest całkowicie bezinwazyjne. Po badaniu należy jedynie umyć głowę (nałożony żel przykleja się do włosów). W laboratorium zapewniamy dostęp do suszarki do włosów, wygodnego zlewu, jednorazowych rękawiczek i ręczników.
 • Badanie fMRI wykonywane jest w pozycji leżącej w specjalnie dostosowanym do tego pomieszczeniu.
 • W trakcie wykonywania badania fMRI badany będzie poproszony o wykonanie tych samych zadań, jak w przypadku badania EEG.
 • Właściwe badanie fMRI będzie trwało około 40 minut. Do tego czasu należy doliczyć czas oczekiwania na badanie i wypełnienie zgód.
 • Badanie fMRI jest całkowicie bezinwazyjne.

Powiedz znajomym o naszym badaniu:

Badanie organizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN i wspierane przez Narodowe Centrum Nauki:


2020 © PROJEKT D E M E N C J A | Instytut Biologii Doświadczalnej PAN